What Date Start-End Location
Whitewater Kayaking Adults Saturday 29. June 09:00 - 16:00 Vått og Vilt

Nybegynnerkurs Elvepadling

Her får du lære det grunnleggende for å ta skrittet inn i elvepadlarens herlige verd. I løpet av kurset lærer du grunnleggende padleteknikk på elv. Du får opplæring i sikker adferd på elva, og masse moro! Kurset fører fram til våttkort i Norges padleforbund sin kurstige.

Vi startar dag ein på stille vatn og øver på å kome oss ut og inn av kajakken, inn og ut av bakevjer, trener på diverse padletak, kryssing av elv og litt om sikkerhet/utstyr. Dag to øver vi på det vi lærte første dag på rolig grad to elv.

Kurset passar for alle mellom 16 og 60 år som vil ha skikkelig moro ei helg. Har du padla havkajakk ,vil du truleg læra teknikkar som du seinare kan bruke i havkajakken.

Det høver og ypperlig å lære seg eskimorulla før eit nybyrjarkurs, men er på ingen måte nødvendig. Då får du nytta helga til å praktisere rulla. Se link under.

https://ekstremsportveko.com/activities/adults-18/eskimo-rolling-course/

Påmelding nødvendig: Påmelding via link øverst.

Pris: 3.100,-.

Dato: Lørdag 22. juni & Søndag 23. juni., eller lørdag 29. juni og søndag 30. juni.

Aktivitetstart: 09:00

Oppmøtestad: Hjå Vått og Vilt i Vangsgata 45

Varigheit: 7 timer per dag.

Ta med: Ullundertøy, badeklede, handklede og varme klede til etterpå

Merknad: Alle får utlevert anna nødvendig utstyr som kajakk, åre, flytevest, hjelm og våtdrakt.

Informasjon om aktivitet: Mads Rio hjå Vått og Vilt (+47) 913 74 995.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.


Beginners Course Whitewater Kayaking

You get to learn all the basics to get into the wonderfull world of white water kayakin. During the course you will learn safe behaviour on the river and a lot of other fun things. The course will give you the “Våttkort” from the Norwegian Kayaking Association.

The first day we will begin on flat water and practice getting in and out of the kayak, in and out of backwater, practice differente padle strokes, crossing of rivers and about safety/equipment. Day two we will practice all the elements from day one on a grade two river.

The course is suitable for everyone between 16 and 60 years who wants a really fun weekend. If you have experienced sea kayaking you will probably earn techniques that you kan use later in the sea kayak.

It is also suitable to take the eskimo rolling course before the begginners course, but is by no means necessary. But you do get to practice the roll during the weekend. See the link underneath.

https://ekstremsportveko.com/activities/adults-18/eskimo-rolling-course/

Registration needed: Sign up at the link on top of the page.

Price: 3.100 NOK.

Date: Saturday 22nd of June & Sunday 23rd of June or Saturday 29th of June and Sunday 30th of June.

Activity start: 09:00

Meeting point: Vangsgata 45 (Vått og Vilt)

Duration: 7 hours per day.

Please bring: Thermal underwear, towel, swimwear and warm clothes for afterwards.

Notice: Gear such as kayak, paddle, life vest, helmet and wet suit will be provided

Information about the activity: Mads Rio at Vått og Vilt: (+47) 913 74 995.

Information about booking: Ekstremsportveko’s Activity coordinator (+47) 944 21 066.

home
home
home