What Date Start-End Location
Try Climbing Adults Friday 28. June 11:00 - 15:00 Skydive Voss

Topptau Kurs

Dette er et kurs som passer perfekt til deg som er helt ny til klatreverden!
Kurset vil gi deg et Nasjonalt Topptaukort som gir deg tilgang til alle klatresenter i landet over, samt opplæring av grunnleggende klatre- og sikringsferdigheter til klatreutøvelse med profesjonelle klatreinstruktører. Kurset vil blant annet omfatte følgende:
– Utstyrs kunnskap
– Korrekt bruk av klatreutstyr
– Opplæring behandling av tau
– Korrekt sjekk av påsettelse av klatreutstyr
– Forsvarlige og riktige topptau- sikrings metoder
– Korrekt nedfirings prosedyrer og metoder
– Kunnskap om opptreden ved klatreveggen
– Grunnleggende klatreteknikker
– Teknisk rundt klatreutstyr

+ Tips og triks basert på 20 års erfaring og et Nasjonalt topptaukort som gir det tilgang til alle klatresentere landet over!

*Det kreves ingen tidligere klatre- kunnskaper eller erfaringer.

Påmelding nødvendig: Påmelding via link over.

Dato: 28. juni.

Aktivitetstart: 11:00.

Oppmøtestad: Skydive Voss.

Pris: 799,-.

Varigheit: 4 timer.

Ta med: Treningsklede, varme jakke, drikke og matpakke. Dersom du har eiga klatreutstyr er det fint viss du tar det med.

Utstyr: Alle får låne klatresele, hjelm og klatresko av klubben ved oppmøte.

Merknad: Ved regn vert aktiviteten utsett eller flytta innandørs.

Informasjon om aktivitet: Simen Klausen, (+47) 405 35 488.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.


Top Rope Course

This is the perfect course for you who are generally new to the world of climbing! The course will give you a National Top Rope Card, which gives you access to all climbing centers in Norway. You will learn fundamental climbing and safety techniques by profesional climbinginstructors.

The course includes:

– Equipment knowledge
– Correct use of climbing equipment
– instruction about how to handle ropes
– Correct use of harness
– Correct top rope methods
– Correct rapelling methods
– Knowledge about behaviour in the climbing wall
– Fundamental climbing techniques
– Technical talk about equipment
+ Tips and tricks based on 20 years experience and a National Top Rope Card, which gives you access to all climbing centers in Norway.

Registration needed: Sign up at the link above.

Date: 28th of June.

Activity start: 11:00.

Meeting point: Skydive Voss.

Price: 799,-.

Duration: 4 hours.

Please bring: Sports clothes, a warm jacket, food, drinks and climbing gear if you have.

Climbing gear: Climbing gear including climbing shoes, harness and helmet will be provided by the climbing club.

Notice: In case of rain the activity might be postponed to another day or moved indoors.

Information about the activity: Simen Klausen (+47) 405 35 488.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator (+47) 944 21 066.

home
home
home