What Date Start-End Location
Rafting Adults Wednesday 26. June 15:00 - 19:00 Voss Active

Rafting

Elvene pao Voss held topp internasjonal klasse og me kan garantere ei fantastisk oppleving i spannande elvestryk! Denne aktiviteten passar for nybyrjarar så vel som erfarne. Vasstanden avgjer om me raftar i Strandaelva eller Raundalselva, men Strandaelva er den mest vanlege turen i juni, med 9 spektakulære stryk. Alle får låne våtdrakt, flytevest, hjelm, sko og padleåre.

Påmelding nødvendig: Meld deg på via link over.

Pris: 1.160,-.

Dato: Onsdag 26. juni.

Aktivitetstart: 15:00 (vennligst møt 15 minutter før). 

Oppmøtestad: Voss Rafting. Me oppfordrar til samkøyring på grunn av begrensa mogelegheiter for parkering og for å spare miljøet! Om ynskjelig kan gjestane hentast på Voss jernbane stasjon kl. 14:30. Ta kontakt med Voss Active på (+47) 56 51 05 25.

Nødvendig utstyr: Badekle og handkle. Ta med langerma ullundertøy dersom det er kjølig ver.

Merknad: Det er dessverre ikkje mogelegheit for å følgje raftane i bil på grunn av trafikksikkerheit. Dersom deltakar har astma, epilepsi, diabetes eller liknande, ring Voss Active på (+47) 56 51 05 25 for meir informasjon.

Varigheit: 3-4 timer.

Informasjon om aktivitet: Voss Active (+47) 56 51 05 25.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.


Rafting

The rivers in Voss are world class, so don’t miss out on the opportunity to join Voss Active on this unforgettable white water experience! Depending on the water level, we raft the Stranda or the Raundalen rivers, both of which offer world class white water. Wetsuits, shoes, life vest, helmet and paddle will be provided.

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: 1.160,- NOK.

Date: Wednesday 26th of June.

Activity start: 15:00 (please meet 15 minutes in advance).

Meeting point: Voss Active. We encourage carpooling due to limited parking spots – and environmental friendliness! If preferable, transportation fra Voss Trainstation can be arranged. Call (+47) 56 51 05 25 for more information.

Please bring: Swim wear, towel and thermal underwear if cold weather.

Notice: Please not that it is not possible to follow the rafts by car due to traffic safety. Please inform Voss Active at (+47) 56 51 05 25 in case of any medical issues like asthma, epilepsy or diabetes.

Duration: 3-4 hours

Information about activity: Voss Active: (+47) 56 51 05 25

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator Alexander Benjamin: (+47) 944 21 066

home
home
home