What Date Start-End Location
Trail Running Experienced Adults Monday 24. June 15:30 - 18:30 Kiwi Palmafossen

Stiløping i Vossafjella med lokalkjente stiløpere.

Viste du at Voss har noe av det fineste løpeterrenget i Norge? Bli med to lokalkjente stiløpere og opplev fantastisk utsikt og fine løpestier i fjella rundt Voss/Hardanger. Turen blir lagt opp etter vær og forhold. Turen inneholder en del høydemeter med stigning og mest mulig løping på sti, samt noe “oftrail”. Tempo blir rolig i motbakker og litt tempo i lettere partier. Vi tilpasser hastighet etter nivået på gruppa. Etter turen blir det afterrun med softis i sentrum av Vossavangen.

Oppmøte ved Kiwi Palmafossen. Fortell i oppmeldingen om du disponerer bil. Kontakt Tor-Einar på telefon (+47) 908 25 233 om du trenger transport.Oppmøte ved Kiwi Palmafossen. Fortell i oppmeldingen om du disponerer bil. Kontakt Tor-Einar på telefon (+47) 908 25 233 om du trenger transport.

Påmelding nødvendig: Påmelding via link over.

Pris: 99,-.

Dato: Mandag 24. juni.

Aldersgrense: 16+.

Aktivitetstart: 15:30.

Fysiske krav: Middels+/God form. Ring Tor-Einar på (+47) 908 25 233 dersom du er usikker på om formen din er god nok til å bli med.

Oppmøtestad: Oppmøte ved Kiwi Palmafossen. Fortell i oppmeldingen om du disponerer bil. Kontakt Tor-Einar på telefon (+47) 908 25 233 om du trenger transport.

Varigheit: 2,5-4 timer (avhengig av valg av tur/område).

Ta med: Terrengløpesko, liten sekk med plass til vindjakke og drikke, pluss litt lett mat (banan, sjokolade).

Informasjon om aktivitet: Tor-Einar Wahl (+47) 908 25 233.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

Trail Running in the Voss Mountains.

Did you know that Voss has some of the finest areas in Norway for running? Experience the fantastic view og good trails in the mountains around Voss/Hardanger with two local guide runners. The route will depend on the weather. The run will contain both uphill and oftrail, the majority of the route will be on a path. The tempo will be slower uphill and slightly faster during the easier parts. After the run there is an mandatory ice cream eating down town.

Meet up at Kiwi Palmafossen. Let us know in your registration if you have a car. Contact Tor-Einar on (+47) 908 25 233 if you need a lift.

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: 99,-.

Date: Monday 24th of June.

Age limit: 16+.

Activity start: 15:30.

Physical shape: Medium+/Good shape. Call Tor-Einar on (+47) 908 25 233 if you are unsure if you fit the description.

Meeting point: Meet up at Kiwi Palmafossen. Let us know in your registration if you have a car. Contact Tor-Einar on (+47) 908 25 233 if you need a lift.

Duration: 2,5-4 hours (depending on the choice of route/area).

Please bring: Trail running shoes, small back pack with wind jacket and water bottle, easy accessible food (banana, chocolate).

Information about activity: Tor-Einar Wahl (+47) 908 25 233.

Information about booking: Ekstremsportveko v/ activity coordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

home
home
home