What Date Start-End Location
Waterfall Rappelling Adults Friday 28. June 10:00 - 14:00 Voss Active
Waterfall Rappelling Adults Friday 28. June 15:00 - 19:00 Voss Active

Fosserappelering

Utstyrt med klatresele, våtdrakt og hjelm får du rappellere ned den 100 meter høge og svært spektakulære Skjervsfossen i 2 etappar. Enten du elskar eller hatar høgde, så set det garantert fart på hjertepumpa å fire seg ned ved sidan av denne kraftfulle fossen!

Nedstiginga består av 2 hovudrappell og ein oppvarmingsdel: Første rappellen er kort og enkel, den brukar vi som oppvarming og for å forsikre oss om at alle er fortruleg med utstyret. Andre nedstigninga er på 30 meter ned til ein avsats, før den siste store nedstigninga på 70 meter. Ved normal vasstand passerer du bare få meter frå fossefallet, men du får deg som regel ein real dusj. Det fallande vatnet skapar turbulens og vindar. Til slutt når du bakken og endar opp i bassenget rett under fossen.

Du treng ikkje tidlegare klatreerfaring, men dersom du har høgdeskrekk er kanskje ikkje dette aktiviteten for deg. Ikkje tru du har prøvd rappellering før du har gjort dette!!

Påmelding nødvendig: Meld deg på via link over.

Pris: 1.120,-.

Aldersgrense: 15+.

Dato: Fredag 28. juni.

Aktivitetstart: 10:00 (vennligst møt 15 minutter før). 

Oppmøtestad: Voss Active. Me oppfordrar til samkøyring på grunn av begrensa mogelegheiter for parkering og for å spare miljøet! Om ynskjelig kan gjestane hentast på Voss jernbane stasjon kl. 14:30. Ta kontakt med Voss Active på (+47) 56 51 05 25.

Nødvendig utstyr: Badekle og handkle. Ta med langerma ullundertøy dersom det er kjølig ver.

Varigheit: 3-4 timer.

Informasjon om aktivitet: Voss Active (+47) 56 51 05 25.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.

Waterfall Rappelling

Equipped with harness, wetsuit and helmet, you will descend about 100 meters in 2 rappels, beside the spectacular Skjerve Waterfall to the valley floor below.

If you love or hate heights, descending next to this powerful waterfall is sure to get your heart racing!

The total descent consists of 2 main rappels and a warm-up:- The warm-up is short and easy, used to make sure everyone is happy using the equipment. The first main descent is 30m to a ledge area before the final 70 meter descent. In normal water levels you will be barely meters from the cascading water. You will be blown and showered by winds created by the fall, eventually landing in landing pool below.

You don’t need previous climbing-experience, but if you are really be frightened by heights this may not be the activity for you. Don’t think you have tried rappelling before you have done this!

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: 1.120 NOK.

Age limit: 15+

Date: Friday 28th of June.

Activity start: 10:00 (please meet 15 minutes in advance).

Meeting point: Voss Active. We encourage carpooling due to limited parking spots – and environmental friendliness! If preferable, transportation fra Voss Trainstation can be arranged. Call (+47) 56 51 05 25 for more information.

Please bring: Swim wear, towel and thermal underwear if cold weather.

Duration: 3-4 hours.

Information about activity: Voss Active (+47) 56 51 05 25.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.

home
home
home