What Date Start-End Location
Family Rafting Kids Monday 24. June 09:30 - 13:00 Voss Active

Familierafting

Familierafting innebere at alle over 5 år kan rafte i lag! Bli med på spanande og morosam rafting i Vosso med guider frå Voss Active. Vi lover mykje bading og moro for alle! Alle får låne våtdrakt, flytevest, hjelm, sko og padleåre.

Vi raftar mellom Geitle og Evanger, rundt 7 km. med morosame og sikre elvestryk. Vi startar på flatt vatn og flyt sidan nedover med straumen, passerer mindre stryk og straumvirvlar. Etter turen blir det pølser, saft og framsyning av bilete frå turen på raftingsenteret. Dersom du ønsker vegetarmat, ta kontakt med Voss Active på (+47) 56 51 05 25. Foreldre er velkomne til å rafte, men må ikkje vere med.

Påmelding nødvendig: Meld deg på via link over.

Pris: 525,-.

Aldersgrense: 5 år.

Ansvarsskjema: Dersom deltakaren er under 18 år, må ein føresett laste ned og signere dette ansvarsskjemaet: Waiver Family Rafting 2019. Ansvarsskjemaet må sendast til frivillig@ekstremsportveko.com seinast søndag 23. juni klokken 18:00. Barn uten ansvarskjema for ikke delta.

Dato: Mandag 24. juni.

Aktivitetstart: 09:30 (vennligst møt 15 minutter før).

Oppmøtestad: Voss Active. Me oppfordrar til samkøyring på grunn av begrensa mogelegheiter for parkering og for å spare miljøet!

Nødvendig utstyr: Badekle og handkle. Ta med langerma ullundertøy dersom det er kjølig ver.

Merknad: Turen er tilpassa aldersgruppa 5-15 år. Dersom vaksne ynskjer å væra med i båten, må dei melde seg på og betale. Me tilråde at dei minste borna er i fylgje med ein vaksen sjølv om dette ikkje er eit krav. Det er dessverre ikkje mogelegheit for å følgje raftane i bil på grunn av trafikksikkerheit. Dersom deltakar har astma, epilepsi, diabetes eller liknande, ring Voss Active på (+47) 56 51 05 25 for meir informasjon.

Varigheit: 3-4 timer.

Informasjon om aktivitet: Voss Active (+47) 56 51 05 25.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.


Family Rafting

Family rafting means that everybody above 5 years old can enjoy rafting together! Come join us for a fun and exciting rafting trip on the Vosso with professional guides from Voss Active. We promise lots of fun and swimming! Wetsuits, shoes, life vest, helmet and paddle will be provided.

We start in flat water, then we go with the flow for about 7 km., passing sections of gentle rapids with waves and whirlpools, ending in the Evanger lake! At Voss Active after the trip sausages and “saft” will be served, and also a showing of pictures taken during the adventure. If you want vegeterian food, please contact Voss Active: (+47) 56 51 05 25.

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: 525 NOK.

Age limit: 5 years old.

Waiver of responsibility: If the participant is under 18 years old, a parent or guardian must download and sign this waiver of responsibility: Waiver Family Rafting 2019. Please send the waiver to frivillig@ekstremsportveko.com before 18:00 on Sunday the 23th of June. Children without waiver will not be allowed to participate.

Date: Monday 24th of June.

Activity start: 09:30 (please meet 15 minutes in advance).

Meeting point: Voss Active. We encourage carpooling due to limited parking spots – and environmental friendliness!

Please bring: Swim wear, towel and thermal underwear if cold weather.

Notice: The trip is suited for kids and teenagers between 5 and 15 years old. Parents are welcome to join the trip; however, they have to sign up and pay in advance like other participants. We recommend that small kids are accompanied with an adult in the raft, but this is not required. Please not that it is not possible to follow the rafts by car due to traffic safety. Please inform Voss Active at (+47) 56 51 05 25 in case of any medical issues like asthma, epilepsy or diabetes.

Duration: 3-4 hours.

Information about activity: Voss Active (+47) 56 51 05 25.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.

home
home
home