What Date Start-End Location
Freestyle Activities Kids Tuesday 25. June 10:00 - 12:00 Idrettshallen

Freestyleaktivitetar

Flinke instruktørar frå Voss Freestyleklubb instruerer i spannande aktivitetar som trampoline, tumblingmatte, trampett og matteturn. Denne aktiviteten er perfekt for deg som liker turn eller som har lyst til å lære kule triks!

Påmelding nødvendig: Meld deg på via link over.

Dato: 25. juni.

Aktivitetstart: 10:00 (5-9 år) eller 12:00 (10-12 år).

Oppmøtestad: Idrettshallen.

Pris: 150,-.

Varigheit: 2 timer.

Ta med: Treningsklede, innesko og drikke.

Foreldre: Mindre born bør ha med ein forelder – foreldre er velkomne til å sjå på.

Informasjon om aktivitet: Johannes Finne v/ Voss Freestyleklubb (+47) 41 49 65 44.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.


Freestyle Activities

Learn cool tricks and acrobatics under the guidance of instructors from Voss Freestyleklubb. Come join us for a fun session of playing on trampolines, trampettes and tumbling matts!

Registration needed: Sign up at the link above.

Date: 25th of June.

Activity start: 10:00 (5-9 years) or 12:00 (10-12 years).

Meeting point: Idrettshallen.

Price: 150 NOK.

Duration: 2 hours.

Please bring: Sportswear, indoor shoes and water.

Parents: Smaller kids should be accompanied by an adult – parents are welcomed to watch.

Information about the activity: Johannes Finne at Voss Freestyleklubb (+47) 414 96 544.

Booking information: Alexander Benjamin at Ekstremsportveko. Mobile: +47 944 21 066

home
home
home