What Date Start-End Location
Mini High Rope Course Kids Friday 28. June 10:00 - 13:00 Voss Klatrepark
Mini High Rope Course Kids Friday 28. June 11:00 - 14:00 Voss Klatrepark

Klatrepark lita løype

Bli med opp i trea i Voss Klatrepark! Her får du balansere på bruer, klatre gjennom ulike hindre frå tre til tre og skli på taubane i full fart. Lita løype har 4 løyper, 22 artige elementar og 4 zip-liner. Alle får låne klatresele med sikring og hjelm. I dei små løypene er du frå du startar til du kjem i mål, heile tida festa til ei sikkerheitsline. Det betyr at du ikkje treng å koble deg av og på, slik som du må gjera på dei store løypene.

Det er inga aldersgrense for å nytte dei små løypane, men du må vera minimum 100 cm.

For born på 5 år eller yngre: Ein vaksen må vere til stades i Klatreparken for å signere ansvarsskjema ved innsjekk. Dersom bornet er 5 år eller yngre, må ein vaksen bli med opp i løypa. Påmelding for vaksne er ikkje naudsynt fordi me kun trenger ein vaksen per andre born, og difor trenger ikkje alle dei vaksne å betale og vere med opp i trea. Vaksne får same pris som born, men betaler ved innsjekk og ikkje på førehand.

For born frå 6 år eller eldre: Ein vaksen må vere til stades i Klatreparken for å signere ansvarsskjema ved innsjekk og veilede under klatring, men treng ikkje å vere med opp i løypa dersom bornet er 6 år eller eldre.

Påmelding nødvendig: Meld deg på via Ekstremsportveko sin nettside.

Pris: 200,-.

Minimum høgd: 100 cm.

Maksimum vekt: 130 kg.

Dato: Fredag 28. juni.

Aktivitetstart: 10:00 og 11:00 (vennligst møt 10 minutter før).

Oppmøtestad: Voss Klatrepark – 14 km nord for Voss sentrum. Frå parkeringa tar det omkring 5 minutt å gå til klatreparken. Følg skilting. Me oppfordrar til samkøyring på grunn av begrensa mogelegheiter for parkering og for å spare miljøet.

Nødvendig utstyr: Gode sko.

Varighet: 2-3 timer.

Informasjon om aktivitet: Voss Active: (+47) 56 51 05 25.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.


Mini High Rope Course

Come join us up in the trees in Voss Climbing Park! You will get the chance to balance on bridges, climb through various obstacles, climb from tree to tree and slide on zip lines. The Mini Course has 4 loops, 22 fun elements and 4 zip-lines. All necessary equipment will be provided. This Mini Course is for those that are not big or old enough, or are a little sceptical or worried of the heights involved in the Main Course. From the bottom of the stairs to the end of the zip-line you are connected with a ‘continuous belay’ system and a specialized pulley that follows you round without ever being disconnected from the safety wire.

There is no age limit on the Mini Course, however the minimum height is 100 cm.

For kids from 5 years or younger: An adult is required to go on the course with the child. Adults get the same price as children, however, they do not have to sign up and pay in advance because it is only required to have one adult on the course per two children.

For kids from 6 years and above: An adult must sign the waiver at check-in and supervise their child, but is not required to go on the course.

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: 200 NOK.

Minimum height: 100 cm.

Maximum weight: 130 kg.

Date: Friday 28th of June.

Activity start: 10:00 and 11:00 (please meet 10 minutes in advance).

Meeting point: Voss Klatrepark (Voss Climbing Park) – the Park is 14 km north from Voss center. From the car park, it is about 5 minutes by foot to the park following the signs. We encourage carpooling due to limited parking spots – and environmental friendliness!

Please bring: Good shoes.

Information about the activity: Voss Active: (+47) 56 51 05 25.

Information about booking: Extremesportweek’s activity coordinator Alexander Benjamin: (+47) 944 21 066.

home
home
home