What Date Start-End Location
MTB in Bømoen Wednesday 26. June 17:00 - 19:00 Bømoen Leir

MTB i Bømoen

Bli med Voss MTB-klubb og Karethe Solstad på moro stisykling for born! Me syklar og har det kjekt i lag på stiar i Bømoen. Ta med niste, så avsluttar me med felles kvelds!

Påmelding nødvendig: Meld deg på via link over.

Alderstrinn: 6 – 10 år.

Pris: 150,-.

Dato: 26. juni.

Aktivitetstart: 17:00

Oppmøtestad: Bømoen leir v/ Kayak Voss.

Ta med: Egen sykkel, hjelm, gode sko og kle. Niste og drikke.

Varigheit: 2 timer.

Merknad: Borna må vera sjølvstendig på sykkel utanfor asfalt. Dette er «lavterskel-MTB» med leik og moro og difor er det er ikkje nødvendig med stisykkel. Borna må ha vaksne tilgjengeleg i området.

Informasjon om aktivitet: Voss MTB-klubb v/ Karethe Hoft Solstad: (+47) 950 36 089.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.


MTB in Bømoen  

Welcome to a fun afternoon of mountain biking for kids with Voss MTB Club and Karethe Solstad on the trails of Bømoen! Under the guidance of experienced mountain bikers, the kids will get to try easy trail biking in the forest. Please bring cold supper or snacks and we’ll finish off the afternoon together with an evening meal.

Registration needed: Sign up at the link above.

Age: 6 – 10 years.

Price: 150 NOK.

Date: 26th of June.

Activity start: 17:00.

Meeting point: Bømoen leir next to Kayak Voss.

Please bring: Your own bike and helmet, outdoor shoes and clothing, food and drinks for the evening meal.

Duration: 2 hours.

Notice: The children need to be independent on their bike in terrain. This is an activity for beginners with the aim of having fun and the kids do not need to have a proper MTB-bike. Parents should be around in the area at the time of activity.

Information about the activity: Karethe Hoft Solstad at Voss MTB Club (+47) 950 36 089.

Information about booking: Ekstremsportvekos’s activity coordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

home
home
home