What Date Start-End Location
Try Climbing Kids Tuesday 25. June 09:00 - 12:00 Festival Tent

Prøv Klatring

Easy Climb – Et dypere dykk i digital klatring med et program tilpasset hver enkelt bruker. Passer perfekt for deg som er ny eller uerfaren med klatring. Her får man utprøve løsningens hele hensikt med personlige tilpassede “buldre- programmer” som vil forekomme i serier fremfor brukeren. Buldre- problemene vil lyse opp vida integrert LED- belysning og endres etter bestigelses grad. Her vil man også få rikelig med profesjonell veiledning av instruktør samt tilgang til løsningens “Teknikk bank” som tilbyr en rekke tekniske klatreøvelser.

Påmelding nødvendig: Påmelding via link over.

Age: 8-12 år.

Dato: 25. juni.

Aktivitetstart: 09:00.

Oppmøtestad: Festivalteltet.

Pris: 349,-.

Varigheit: 3 timer.

Ta med: Treningsklede, varme jakke, drikke og matpakke. Dersom du har eiga klatreutstyr er det fint viss du tar det med.

Utstyr: Alle får låne klatresele, hjelm og klatresko av klubben ved oppmøte.

Merknad: Ved regn vert aktiviteten utsett eller flytta innandørs.

Informasjon om aktivitet: Simen Klausen (+47) 405 35 488.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

Try Climbing

Easy Climb – A deeper dive into the concept of digital climbing with a program adapted to each user. Perfect for those who are new or inexperienced with climbing. Here you get to try out the whole purpose of the solution with personalized “boulder programs” that will occur in series before the user. The boulding problems will illuminate wide integrated LED lighting and change according to the gradient. Here you will also get plenty of professional guidance from the instructor as well as access to the solution’s “Technique bank” which offers a number of technical climbing exercises.

Registration needed: Sign up at the link above.

Age: 8-12 år.

Date: 25th of June.

Activity start: 09:00.

Meeting point: Festival tent.

Price: 349,-.

Duration: 3 hours.

Please bring: Sports clothes, a warm jacket, food, drinks and climbing gear if you have.

Climbing gear: Climbing gear including climbing shoes, harness and helmet will be provided by the climbing club.

Notice: In case of rain the activity might be postponed to another day or moved indoors.

Information about the activity: Simen Klausen (+47) 405 35 488.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator (+47) 944 21 066.

home
home
home