What Date Start-End Location
Windtunnel Kids Wednesday 26. June 08:30 - 09:30 Voss Vind
Windtunnel Kids Thursday 27. June 08:30 - 09:30 Voss Vind
Windtunnel Kids Friday 28. June 08:30 - 09:30 Voss Vind
Windtunnel Kids Saturday 29. June 08:30 - 09:30 Voss Vind

Vindtunnell

Har du drøymt om å fly som fuglen? Då må du bli med Ekstremsportveko til Voss Vind for å fly i Vindtunnelen! Det vert fyrst informasjon og instruksjon, og så får alle 2 flyg med ein erfaren instruktør i vindtunnelen. Dette er eit godt Vekotilbod – me sjåast i lufta!

Påmelding nødvendig: Meld deg på via link over.

Aldersgrense: 5-17 år.

Pris: 399,- for 2 minutt (alle flyr 1 minutt i to omgangar).

Dato: 26., 27., 28. eller 29. juni.

Aktivitetstart: 08:30. Vennligst møt 07:50 for instruksjon.

Oppmøtestad: Resepsjonen til Voss Vind.

Varigheit: 1 time.

Ta med: Sko som ikkje flyg av føtene.

Informasjon om aktivitet: Voss Vind v/ Astrid Lemme (+47) 401 05 999.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+ 47) 944 21 066


Wind Tunnel

Have you ever dreamed about flying like a bird? Join Ekstremsportveko at Voss Vind and try body flying in secure surroundings! We start off the morning with information and instruction, and then everybody gets 2 flights with a qualified instructor. This is a great offer – see you in the air!

Registration needed: Sign up at the link above.

Age limit: 5-17 years old.

Price: 399 NOK for 2 minutes of flying (1 minute x 2).

Date: 26th., 27th. 28th or 29th of June.

Activity start: 08:30. Please meet at 07:50 for instructions.

Meeting point: Meet at the reception at Voss Vind.

Duration: 1 hour.

Please bring: Shoes that tie tightly onto your foot.

Information about the activity: Astrid Lemme at Voss Vind (+47) 401 05 999.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

home
home
home