What Date Start-End Location
Riverboard Youth Thursday 27. June 10:00 - 14:00 Voss Active

Elvebrett

Dette er sannsynlegvis den tøffaste elvesporten i Norge som er å oppdrive. Det er hardt arbeid, vått og vilt, men du bestemmer sjølv kor ekstrem denne sporten skal bli for deg.

Nokon tykkjer det er mest moro å surfe i bølgjer og symje ned små stryk, medan andre vil prøve seg i store valsar og tronge, bratte fossefall. Med symjeføter og hanskar er det forbausande lett å manøvrere deg sjølv og elvebrettet.

God drakt, redningsvest og hjelm vernar deg mot elementa. Vårt profesjonelle team instruerer og rettleiar deg gjennom aktiviteten.

Påmelding nødvendig: Meld deg på via Ekstremsportveko sin nettside.

Pris: 1.160,-.

Aldersgrense: 15 år.

Ansvarsskjema: Dersom deltakaren er under 18 år, må ein føresett laste ned og signere dette ansvarsskjemaet: Waiver Riverboard 2019. Ansvarsskjemaet må sendast til frivillig@ekstremsportveko.com seinast Onsdag 26. juni klokken 18:00. Deltagere under 18 år uten ansvarskjema for ikke delta.

Dato: Torsdag 27. juni.

Aktivitetstart: 10:00 (vennligst møt 15 min. før).

Oppmøtestad: Voss Active. Me oppfordrar til samkøyring på grunn av begrensa mogelegheiter for parkering og for å spare miljøet! Om ynskjelig kan gjestane hentast på Voss jernbane stasjon kl. 09:30. Ta kontakt med Voss Active på (+47) 56 51 05 25.

Nødvendig utstyr: Badekle og handkle. Ta med langerma ullundertøy dersom det er kjølig ver.

Merknad: Dersom deltakar har astma, epilepsi, diabetes eller liknande, ring Voss Active på (+47) 56 51 05 25 for meir informasjon.

Varigheit: 3-4 timer.

Informasjon om aktivitet: Voss Active: (+47) 56 51 05 25.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.

Riverboarding

This is probably the most extreme river activity in Norway. Riverboarding is hard work, wet and wild, but you are in charge of your own destiny and choose how hard you go!

At the river, there will be a safety talk and instruction before beginning. You will spend some time at the starting point learning to control your board and rescuing yourself before heading down the river.

The rapids generally start easy and get harder as you go down the river passing through rapids, surfing waves and playing on the way. For the brave there may be a chance to push some harder rapids, but anyway you go, all will be completely supervised by our professional team.

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: 1.160 NOK.

Age limit: 15 years old.

Waiver of responsibility: If the participant is under 18 years old, a parent or guardian must download and sign this waiver of responsibility: Waiver Riverboard 2019. Please send the waiver to frivillig@ekstremsportveko.com before 18:00 on Wednesday the 26th of June.

Date: Thursday 27th of June.

Activity start: 10:00 (please meet 15 minutes in advance).

Meeting point: Voss Active. We encourage carpooling due to limited parking spots – and environmental friendliness! If preferable, transportation fra Voss Trainstation can be arranged. Call (+47) 56 51 05 25 for more information.

Please bring: Swim wear, towel and thermal underwear if cold weather.

Notice: Please inform Voss Active at (+47) 56 51 05 25 in case of any medical issues like asthma, epilepsy or diabetes.

Duration: 3-4 hours.

Information about the activity: Voss Active: (+47) 56 51 05 25.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator Alexander Benjamin. Mobil: (+47) 944 21 066.

home
home
home