What Date Start-End Location
High Rope Park Youth Friday 28. June 10:00 - 13:00 Voss Klatrepark
High Rope Park Youth Friday 28. June 11:00 - 14:00 Voss Klatrepark

Klatrepark stor løype

Bli med opp i trea i Voss Klatrepark! Her får du balansere på bruer, klatre gjennom ulike hindre frå tre til tre og skli på taubane i full fart. Stor løype har 2 løyper, 27 element og 2 zip-liner. Alle får låne klatresele med sikring og hjelm. Ved starten på kvar løype klatrar ein opp ein taustige for å komma til den første plattforma. Herifrå startar reisa frå tretopp til tretopp via ulike klatre- og balanse element. Ved dei mest utfordrande elementa finns det og snarvegar dersom ein finn dei litt for skumle.

For 10-14 år: Ein vaksen må signere ansvarsskjema ved innsjekk og vere med opp i trea i løypa. Vaksne får same pris som born, men betaler ved innsjekk og ikkje på førehand. Påmelding for vaksne er ikkje naudsynt fordi me kun trenger ein vaksen per femte born, og difor trenger ikkje alle dei vaksne å betale og vere med opp i trea.

For 15 år: Ein vaksen signere ansvarsskjema ved innsjekk, men behøver ikkje å vere med opp i trea i løypa.

For 16+: Kan sjølv signere erklæring ved innsjekk i Klatreparken.

Påmelding nødvendig: Meld deg på via linken over.

Pris: 370,-.

Aldersgrense: 10 år.

Minimum høgd: 140 cm.

Maksimum vekt: 130 kg.

Dato: Fredag 28. juni.

Aktivitetstart: 10:00 eller 11:00 (vennligst møt 15 minutter før).

Oppmøtestad: Voss Klatrepark – 14 km nord for Voss sentrum. Frå parkeringa tar det omkring 5 minutt å gå til klatreparken. Følg skilting. Me oppfordrar til samkøyring på grunn av begrensa mogelegheiter for parkering og for å spare miljøet!

Nødvendig utstyr: Gode sko.

Varighet: 2-3 timer.

Informasjon om aktivitet: Voss Active (+47) 56 51 05 25.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.


High Rope Park

Come join us up in the trees in Voss Climbing Park! You will get the chance to balance on bridges, climb through various obstacles, climb from tree to tree and slide on zip lines. The main High Rope Course has 2 loops, 27 fun elements and 2 long zip-lines. Climb a rope ladder to the first platform and then make your way through the loops. Each element presents different challenges and there are several junctions where you can take a short-cut past some of the more challenging elements.

For ages 10-14: An adult must sign the waiver at check-in and is required to go on the course with the child. Adults get the same price as children, however, they should not sign up and pay in advance because it is only required to have one adult on the course per five children.

For 15 years: If the participant is 15 years old, an adult must sign the waiver at check-in, but is not required to go on the course with the child.

For ages 16+: Participants can sign the waiver themselves.

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: 370 NOK.

Age limit: 10 years old.

Minimum height: 140 cm.

Maximum weight: 130 kg.

Date: Friday 28th of June.

Activity start: 10:00 or 11:00 (please meet 15 minutes in advance).

Meeting point: Voss Klatrepark (Voss Climbing Park) – the Park is 14 km north from Voss center. From the car park, it is about 5 minutes by foot to the park following the signs. We encourage carpooling due to limited parking spots – and environmental friendliness!

Please bring: Good shoes.

Information about activity: Voss Active (+47) 56 51 05 25.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator (+47) 944 21 066.

home
home
home