What Date Start-End Location
River-SUP Youth Sunday 23. June 10:00 - 13:00 Outdoor Norway
River-SUP Youth Tuesday 25. June 10:00 - 13:00 Outdoor Norway
River-SUP Youth Wednesday 26. June 10:00 - 13:00 Outdoor Norway
River-SUP Family Trip Youth Thursday 27. June 10:00 - 13:00 Outdoor Norway
River-SUP Youth Friday 28. June 10:00 - 13:00 Outdoor Norway
River-SUP Youth Saturday 29. June 10:00 - 13:00 Outdoor Norway

Introkurs i elve-SUP

(Er det ikke flere billetter igjen på datoen du ønsker? Ring 944 21 066, så får vi det kanskje til.)

Har du lyst til å oppleve elva frå eit heilt nytt perspektiv? Bli med våre profesjonelle instruktørar nedover små elvestryk på grad I-II gjennom Voss sentrum på Stand-Up Paddle Board! På kurset vil du lære grunnleggande padleteknikk slik at du kan ta deg nedover elva på ein trygg og morosam måte. Kurset forutsett ingen forkunnskapar.

Viktig: Ein føresett laste ned og signere dette ansvarsskjemaet: Waiver River-SUP 2019 dersom barnet er 10 år eller eldre, eller Waiver River-SUP Family Trip dersom bornet er 5 år eller eldre. Ansvarsskjemaet må sendast til frivillig@ekstremsportveko.com seinast klokken 18:00 dagen før aktiviteten.

Påmelding nødvendig: Påmelding via link over.

Aldersgrense: 10 år

Merk: Det er satt opp ein egen familietur torsdag 27. juni hvor nedre aldersgrense er 5 år.

Aktivitetstart: 10:00.

Oppmøtestad: Ved Outdoor Norway sitt telt ved Voss Kulturhus

Varigheit: 3 timer.

Ta med: Badeklede og handklede, skotøy som kan bli vått, klesskifte og solkrem.

Merknad: Alle får utlevert nødvendig utstyr som våtdrakt, vest, hjelm, SUP og åre.

Infomrasjon om aktivitet: Outdoor Norway v/ Marcio Franco. Mobil: +47 970 87 318.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.


Introduction course in River-SUP

(Are there no more tickets left for the date that you wanted? Call 944 21 066 and we might fix it.)

Ready to see the river from a whole new perspective? Join our professional instructors on a thrilling trip on class I-II white water through the center of Voss on a Stand Up Paddle Board! On the course, you will learn the necessary paddle techniques to be able to paddle down the river in a fun and safe manner. You need no prior knowledge to join the course.

Important: A parent or guardian must download and sign this waiver of responsibility: Waiver River-SUP 2019 if the child is older than 10 years, or Waiver River-SUP Family Trip if the child is older than 5 years. Please send the waiver to frivillig@ekstremsportveko.com before 18:00 the day before the activity

Registration needed: Sign up at the link above.

Age limit: 10 years old.

Note: There is an Family Trip on Thursday 27th of June where the lower age limit is 5 years.

Activity start: 10:00.

Meeting point: At the Outdoor Norway tent next to Voss Kulturhus.

Duration: 3 hours.

Please bring: Towel and swimwear, footwear that you can get wet, change of clothes and suncream.

Notice: All necessary gear such as wetsuit, life vest, helmet, SUP and paddle will be provided.

Information about the activity: Marcio Franco at Outdoor Norway (+47) 970 87 318.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

home
home
home