What Date Start-End Location
New to Trail Running Youth Tuesday 25. June 16:00 - 19:00 Kiwi Palmafossen

Stiløping i Vossafjella med lokalkjent stiløper

Viste du at Voss har noe av det fineste løpeterrenget i Norge? Bli med to lokalkjente stiløpere og opplev fantastisk utsikt og fine løpestier i fjella rundt Voss. Turen blir lagt opp etter vær og forhold. Turen inneholder ca 300-400 høydemeter med stigning, og mest mulig løping på sti, samt litt løping på grusvei. Tempo blir rolig og tilpasset nivået på deltakerne. Etter turen blir det afterrun med softis i sentrum av Vossavangen. Oppmøte ved Kiwi Palmafossen. Fortell i oppmeldingen om du disponerer bil. Kontakt Tor-Einar på telefon (+47) 908 25 233 om du trenger transport.
Oppmøte ved Kiwi Palmafossen. Fortell i oppmeldingen om du disponerer bil. Kontakt Tor-Einar på telefon (+47) 908 25 233 om du trenger transport.

Påmelding nødvendig: Påmelding via link over.

Pris: Helt gratis!

Dato: Tirsdag 25. juni.

Aldersgrense: 16+.

Aktivitetstart: 16:00.

Fysiske krav: Middels god form. Ring Tor-Einar på (+47) 908 25 233 dersom du er usikker på om formen din er god nok til å bli med.

Oppmøtestad: Oppmøte ved Kiwi Palmafossen. Fortell i oppmeldingen om du disponerer bil. Kontakt Tor-Einar på telefon (+47) 908 25 233 om du trenger transport.

Varigheit: 2-3 timer.

Ta med: Terrengløpesko, liten sekk med plass til vindjakke og drikke, pluss litt lett mat (banan, sjokolade).

Informasjon om aktivitet: Tor-Einar Wahl (+47) 908 25 233.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

Trail Running in the Voss Mountains

Did you know that Voss has some of the finest areas in Norway for running? Experience the fantastic view og good trails in the mountains around Voss with two local guide runners. The route will depend on the weather. The run will contain both uphill and oftrail, the majority of the route will be on a path.
The Tempo will be adjusted according to the level of the participants. After the run there is an mandatory ice cream eating down town.
Meet up at Kiwi Palmafossen. Let us know in your registration if you have a car. Contact Tor-Einar on (+47) 908 25 233 if you need a lift.

Registration needed: Sign up at the link above.

Price: Completely free!

Date: Tuesday 25th of June.

Age limit: 16+.

Activity start: 16:00.

Physical shape: Medium shape. Call Tor-Einar on (+47) 908 25 233 if you are unsure if you fit the description.

Meeting point: Meet up at Kiwi Palmafossen. Let us know in your registration if you have a car. Contact Tor-Einar on (+47) 908 25 233 if you need a lift.

Duration: 2-3 hours.

Please bring: Trail running shoes, small back pack with wind jacket and water bottle, easy accessible food (banana, chocolate).

Information about activity: Tor-Einar Wahl (+47) 908 25 233.

Information about booking: Ekstremsportveko v/ activity coordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

home
home
home