What Date Start-End Location
Try Paragliding Youth Monday 24. June 10:00 - 12:00 Skolebakken PG Bømoen
Try Paragliding Youth Monday 24. June 12:30 - 14:30 Skolebakken PG Bømoen
Try Paragliding Youth Monday 24. June 15:00 - 17:00 Skolebakken PG Bømoen
Try Paragliding Youth Tuesday 25. June 10:00 - 12:00 Skolebakken PG Bømoen
Try Paragliding Youth Tuesday 25. June 12:30 - 14:30 Skolebakken PG Bømoen
Try Paragliding Youth Tuesday 25. June 15:00 - 17:00 Skolebakken PG Bømoen

Prøv paragliding 

Har du lyst til å prøve paragliding? Denne aktiviteten er ein smakebit der ein får høve til å prøve utstyret i ei skråning i lag med dyktige instruktørar. Denne aktiviteten passer for alle utan forkunnskapar som har lyst til å prøve å fly!

Viktig: Ein føresett laste ned og signere dette ansvarsskjemaet: Waiver Try Paragliding Norsk 2019. Ansvarsskjemaet må sendast til frivillig@ekstremsportveko.com seinast klokken 18:00 dagen før aktiviteten.

Påmelding nødvendig: Påmelding via link over.

Alder: 16+.

Pris: 299,-.

Dato: 24. og 25. juni.

Aktivitetstart: 10:00, 12:30 eller 15:00.

Oppmøtestad: Jordet der aktiviteten skal finne stad, ligg rett til venstre for Skydive Voss. Sjå etter klubbilen til Voss Hang og Paragliderklubb eller spør etter “the practice field” hjå Skydive Voss. Sjå link

Varigheit: 2 timer.

Ta med: Fjellsko eller sko med støtte for ankel (ikkje joggesko) og heildekkjande klede.

Merknad: Alle får utlevert nødvendig utstyr.

Viktig: Aktiviteten er avhengig av rett verforhold. Dersom veret ikkje tillet paragliding, vil aktiviteten flyttes til dagen etter. Alle vil få beskjed dersom dette er tilfellet.

Informasjon om aktiviteten: Instruktør Joachim Hamre v/ Voss Hang- og Paragliderklubb (+47) 957 27 137.

Informasjon om booking: Ekstremsportveko v/ aktivitetskoordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.


Try Paragliding

Are you keen to check out what paragliding is all about? Together with experienced instructors you’ll get the opportunity to try out the gear at a small hill. This activity suits beginners that would like to check out flying through the air!

Important: A parent or guardian must download and sign this waiver of responsibility: Waiver Try Paragliding English 2019. Please send the waiver to frivillig@ekstremsportveko.com before 18:00 the day before the activity.

Registration needed: Sign up at the link above.

Age: 16+.

Price: 299 NOK.

Date: 24th and 25th of June.

Activity start: 10:00, 12:30 or 15:00.

Meeting point: There is a practice hill for paragliders to the left of Skydive Voss. Look for the Voss Hang and Paragliding Club Van or ask for the practice hill at Skydive Voss. See link

Duration: 2 hours.

Please bring: Outdoor shoes with proper ancle support (not running shoes) and make sure to be fully dressed.

Notice: Gear will be provided.

Important: Please note that the activity is weather dependent. If the weather conditions are not suitable, the activity will be held on the next day instead. Participants will be notified should that be the case.

Information about the activity: Instructor Joachim Hamre (+47) 957 27 137.

Information about booking: Ekstremsportveko’s activity coordinator Alexander Benjamin (+47) 944 21 066.

 

home
home
home