What Date Start-End Location
Try Skateboarding Wednesday 26. June 17:00 - 19:00 Skatehallen på Tvildemoen

Hey all board loving animals! Sorry to say that the Try Skateboarding activity has been canceled 🙂

Open dag i skatehallen!

Voss Brettlag inviterer til open dag i skatehallen. Dette blir ein uformell ettermiddag med skating under oppsyn av erfarne skatere fra Voss Brettlag

Påmelding: Inga påmelding – det er berre å møte opp!

Pris: Gratis.

Dato: Onsdag 26. juni.

Aktivitetstart: 17:00.

Oppmøtestad: Skatehallen på Tvildemoen ved Voss Vind.

Nødvendig utstyr: Voss Brettlag har litt utstyr til låns, men ta med skateboard, hjelm og beskyttelse viss du har.

Varigheit: 2 timer.

Informasjon om aktivitet: Fredrik Sunde Aronsen v/ Voss Brettlag: (+47) 41 68 05 86.


Try Skateboarding!

Voss Brettlag (Voss Board Club) invites you to try skateboarding in their skate hall. Come enjoy a fun and informal afternoon of skateboarding under the guidance of experienced instructors from the skateboarding club.

Registration: Not needed – just show up.

Price: Free of charge.

Date: Wednesday 26th of June.

Activity start: 17:00.

Meeting point: At the skate hall at Tvildemoen.

Necessary equipment: The club has some equipment, but please bring a skateboard, helmet and other protection if you have.

Information about the activity: Fredrik Sunde Aronsen from Voss Brettlag: (+47) 416 80 586.

home
home
home