What Date Start-End Location
Try Skateboarding Thursday 28. June 17:00 - 19:00 Skatehallen på Tvildemoen

Open dag i skatehallen med Adil Luigi Dyani

Voss Brettlag inviterer til open dag i skatehallen. Dette blir ein uformell ettermiddag med skating og moglegheit for instruksjon av Adil Luigi Dyani dersom du ynskjer det.

Påmelding: Inga påmelding – det er berre å møte opp!

Pris: Gratis.

Dato: Onsdag 27. juni.

Aktivitetstart: 17:00.

Oppmøtestad: Skatehallen på Tvildemoen ved Voss Vind.

Nødvendig utstyr: Voss Brettlag har litt utstyr til låns, men ta med skateboard, hjelm og beskyttelse viss du har.

Varigheit: 2 timer.

Informasjon om aktivitet: Fredrik Sunde Aronsen v/ Voss Brettlag: (+47) 41 68 05 86.


Try Skateboarding with Adil Luigi Dyani

Voss Brettlag (Voss Board Club) invites you to try skateboarding in their skate hall. Come enjoy a fun and informal afternoon of skateboarding under the guidance of Adil Luigi Dyani and instructors from the club.

Registration: Not needed – just show up.

Price: Free of charge.

Date: Wednesday 27th of June.

Activity start: 17:00.

Meeting point: At the skate hall at Tvildemoen.

Necessary equipment: The club has some equipment, but please bring a skateboard, helmet and other protection if you have.

Information about the activity: Fredrik Sunde Aronsen from Voss Brettlag: (+47) 416 80 586.

home
home
home