Aktivitetar

Ekstremsportveko skal vera open og inkluderande, der kjerna i arrangementet er at ein skal utfordre seg sjølv og naturkreftene. I tillegg til sportsprogram for konkurrerande utøvarar, har Ekstremsportveko eit stort tilbod av aktivitetar for barn, ungdom, vaksne og eldre.

Ekstremsportveko tilbyr eit mangfaldig tilbod av aktivitetar for alle aldrar og nivå. Du kan velje mellom påmelding til enkeltaktivitetar eller “Try It” som er ei full pakke med aktivitetar gjennom Veko. Du kan lese meir om dei ulike aktivitetane vi vil tilby i januar 2018.


Activities

Ekstremsportveko strives to include everyone, and we are thrilled to offer a solid amount of variation for all age groups and levels. The specific activities which will be offered at Ekstremsportveko, will be published here in 2018.

Please note! “Try It” and “Riverboarding” is now open for online registration. The rest of the activities will be open from 1st of March 2018.

home
home
home