Aktivitetar

Ekstremsportveko skal vera open og inkluderande, der kjerna i arrangementet er at ein skal utfordre seg sjølv og naturkreftene. I tillegg til sportsprogram for konkurrerande utøvarar, har Ekstremsportveko eit stort tilbod av aktivitetar for barn, ungdom, vaksne og eldre.

Ekstremsportveko tilbyr eit mangfaldig tilbod av aktivitetar for alle aldrar og nivå. Du kan velje mellom påmelding til mange forskjellige enkeltaktivitetar som passar for både nybegynnarar og viderekomne.


Activities

Ekstremsportveko strives to include everyone, and we are thrilled to offer a solid amount of variation for all age groups and levels. The specific activities which will be offered at Ekstremsportveko, will be published here.

home
home
home